Përbërja e Këshillit Konsultativ

 

 1. Eduard Shalsi – Ministër Shteti për Çështjet Vendore
 2. Bahri Shaqiri – zëvendësministër , Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
 3. Kledi Xhaxhiu – zevendësministër , Ministria e Mjedisit
 4. Erjon Luçi – zëvendësministër , Ministria e Financave
 5. Alfred Dalipi – zëvendësministër, Ministria e ZHvillimit Urban
 6. Roni Telegrafi – zëvendësministër, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave
 7. Stefan Çipa– zëvendësministër, Ministria e Punëve të Brendshme
 8. Vjollca Braho– zëvendësministre, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
 9. Erisa Xhixho – zëvendësministre, Ministria e Integrimit Europian
 10. Erjon Veliaj – (SHAV), Kryetar i Bashkisë Tiranë
 11. Qazim Sejdini – (SHAV ),  Kryetar i Bashkisë Elbasan
 12. Zamira Rami – (SHAV ), Kryetare e Bashkisë Gjirokastër
 13. Voltana Ademi – (SHBSH), Kryetare e Bashkisë Shkodër
 14. Xhelal Mziu – (SHBSH), Kryetar i Bashkisë Kamëz
 15. Eduard Kapri – (SHBSH), Kryetar i Bashkisë Pogradec
 16. Aldrin Dalipi – (SHKQSH ), Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë
 17. Ana Verushi – ( SHKQSH) Kryetare e Këshillit të Qarkut Korçë
 18. Greta Bardeli – (SHKQSH), Kryetare e Këshilli të Qarkut Shkodër

 

Sekretariati teknik – Agjencia për Zbatimin e Reformës Territoriale